Multilingual Turkish Dictionary

DASDAN

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

oy

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

çevirçük nağıl. rivayət

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

qısat nərsənin, bir işin, bir olayın keçişin, pırosəsin sözə qısdırıb, yerləşdirib danışmaq, yazmaq

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

qissə

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

qısta

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

ötəki

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

ötgü

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

ötük başdan ötürülən, keçirilən. sərquzəşt. macəra. şərhi ma vəqə

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

ötünc ötgünc. nağıl. nəğil. qissə.
ötünc ötgünmək: nağıl, danışmaq, demək

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

öykü

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

sağıl

DASDAN : Turuz Farsca - Türkce

savu (məsəl. atasözü)