Multilingual Turkish Dictionary

DATA LINK EQUIPMENT

DATA LINK EQUIPMENT : English Turkish military

BİLGİ KIYMETLENDİRME CİHAZI:Bilgi toplama, bilgi çevirme ve bilgi analizlerini koordine eden elektronik cihaz