Multilingual Turkish Dictionary

DATA SYSTEM SPECIFICATION

DATA SYSTEM SPECIFICATION : English Turkish military

BİLGİ SİSTEMİ TARİFNAMESİ:Belirli bir otomatik bilgi sisteminin ilgili standart bilgi elemanları ve kodlar, giren ve çıkan bilgi açıklamaları, dosya ve kayıt muhteviyatı ve yapılan bütün bilgi işleme görevlerinin şematik lojik akış diyagramları dahil olmak üzere tam açıklanması. Tarifnamede, ayrıca, büyük ölçüde işlemlerin karşılanması ölçüsü, yapılacak işin hacmi ve resmi bir otomatik bilgi işlem sistemi halinde kabulü için gerekli otomatikleştirme ölçüsü de bulunur