Multilingual Turkish Dictionary

DAVA-DAVA

DAVA-DAVA : Azerbaijani English Dictionary

z.: dava-dava demək to seek* ground for brawl / scandal

DAVA-DAVA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Uşaqlarm oynadığı vu-ruşma, döyüşme oyunu. Dava-dava oyna-maq. □ Dava-dava demək (vurmaq)
dava etmeye, vuruşmağa behane axtarmaq; dava etmeye, vuruşmağa hazır olmaq.