Multilingual Turkish Dictionary

FÂRIK

FÂRIK : Turkish Risale

(Fârıka) Tefrik eden, farkeden, ayıran. Ayrılmasına, farkolunmasına sebeb olan alâmet

FÂRIK : Ottoman Turkish

(Fârıka) Tefrik eden, farkeden, ayıran. Ayrılmasına, farkolunmasına sebeb olan alâmet

FARİK : Turkish Turkish Hukuk

Farkeden, ayıran, ayırıcı