Multilingual Turkish Dictionary

FÂRIKAT

FÂRIKAT : Turkish Risale

Farkedenler, ayıranlar, farkediciler

FÂRIKAT : Ottoman Turkish

Farkedenler, ayıranlar, farkediciler