Multilingual Turkish Dictionary

FAŞ EDMƏK

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

açığa vurmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

açığını bulmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

açmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aşdatmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aşlatmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əllətmək

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çaxramaq çıxartmaq. ışığa vurmaq.
onun ciki çaxradı.
gizlisin çıxart

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çəkib açmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çığlatmaq çığırıb açmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çığrıtmaq rüsvay edmək

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çıxarmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çıxartmaq açmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dil uzatmaq, açmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dil yarmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dışatmaq dışa salmaq. yazmaq. sərmək
hər gələ içivi yazma

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

lütləmək

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

örtüşün qaldırmaq açmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

saçmaq faşlatmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sarpmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savurtmaq
onun nə gizli işləri varıdı savurtdular

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səpmək

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərpmək

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sırıtmaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

soyğutmaq (qabığın açmaq). deşgütmək

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tarımaq

FAŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yarqamaq