Multilingual Turkish Dictionary

FAŞ OLMA

FAŞ OLMA : Turuz Farsca - Türkce

açılma

FAŞ OLMA : Turuz Farsca - Türkce

açılma

FAŞ OLMA : Turuz Farsca - Türkce

açınma neşr olma. intişar. faşlanma

FAŞ OLMA : Turuz Farsca - Türkce

aşlanma intişar. nəşr olma

FAŞ OLMA : Turuz Farsca - Türkce

çıxınma