Multilingual Turkish Dictionary

FAŞ OLMAQ

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

açıqlanmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

açılmaq zihur edmək

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

aldurmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

araya çıxmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

aydınılmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ağlası (pəxləsi) açılmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

aş vermək

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

aşdanmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

aşlamaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

aşlanmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əllənmək

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ilənmək bilgənmək. açılmaq.
bu yazığa bilənmədi

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ilsəkmək

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ilsikmək
onun yaşut işi bilsikdi

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

carlanmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çaldırmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çapdanmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çığrışmaq rüsvay olmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çıxmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dışıqmaq açılmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

doğrulmaq aşqarlanmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

eşitilmək

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

gizli nərsənin üstü açılmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

görünmək

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

günə çıxmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qarası qaçılmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qoxusu çıxmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sökünmək çıxmaq

FAŞ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yaxalanmaq