Multilingual Turkish Dictionary

FAALİYYƏT

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çalğış

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çalışma

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çalşım

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

edik
edikdən düşmək

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

etginlik səy

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

işləm faaliyyət.
nə işləminən uğraşırsız

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qıldıq

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qıltuq

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoşma

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoşuc

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoşuq

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoşunc

FAALİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoşuş