Multilingual Turkish Dictionary

FAALİYYƏT EDMƏK

FAALİYYƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

edikmək işləmək. çalışmaq

FAALİYYƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

işləmək