Multilingual Turkish Dictionary

FACTORY

FACTORY : English Azerbaijani Turkish

1] fabrik, zavod 2] köhn. faktoriya [Avropa tacirlərinin müstəmləkələrdə təşkil etdikləri ticarət məntəqəsi] 3] attr. factory committe fabrik., zavod komitəsi; Factory Acts istehsal [sənaye] qanunvericiliyi, qanunları