Multilingual Turkish Dictionary

FACULTTATIVE

FACULTTATIVE : English Turkish Medicals

Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan