Multilingual Turkish Dictionary

FAIRLY

FAIRLY : English Azerbaijani Turkish

1] insafla, vicdanla, saflıqla 2] lazımınca, kifayət qədər, xeyli 3] dan. büsbütün, mükəmməl surətdə, tam; in fair close relations olduqca yaxın münasibətdə

FAIRLY : English Turkish

adv. güzelce, dürüstçe, epeyce, safça, uygunca, uygun bir şekilde, adilane, tarafsızca, açıkça, adeta, harfi harfine, tam olarak, temiz, büsbütün, oldukça, epey, dosdoğru