Multilingual Turkish Dictionary

FAKAT

FAKAT : Turkish Risale

("Fa" ile "kat" dan müteşekkil) Hemen, yalnız, ancak, yeter, bes, gerçi, her ne kadar, lâkin, ammâ

FAKAT : Ottoman Turkish

"(""Fa"" ile ""kat"" dan müteşekkil) Hemen, yalnız, ancak, yeter, bes, gerçi, her ne kadar, lâkin, ammâ."

FAKAT : Ottoman Turkish

ama

FÂKAT : Ottoman Turkish

yokluk, bulunmama

FAKAT : Turkish English

conj. but, only, if