Multilingual Turkish Dictionary

FAKTİK

FAKTİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [lat.] Gerçek, heqiqi, fakt-lara esaslanan. Faktik vəziyyət.
0 Faktik nikah hüq.
qanunun müeyyen etdiyi qaydada qeyd olunmamrş nikah.