Multilingual Turkish Dictionary

FAKTUM

FAKTUM : Turkish Turkish Hukuk

Vakıa, olgu, varolan

FAKTUM : German Turkish

- ten {'faktum} s olay, olgu

FAKTUM : German Turkish

[das] olgu, vakıa

FAKTUM : German Turkish

olay, olgu