Multilingual Turkish Dictionary

FALANJ

FALANJ : Turuz Farsca - Türkce

daşqın falanj. fanat

FALANJ : Turuz Farsca - Türkce

əsrim

FALANJ : Turuz Farsca - Türkce

odan (odağan. od tutub yanan)

FALANJ : Turkish Turkish

eski yunanlılarda, özellikle makedonya yayalarının çekirdeğini oluşturan mızraklı alay

FALANJ : Turkish Turkish

kimi ülkelerde yarı askeri siyasal örgütlere verilen ad