Multilingual Turkish Dictionary

FALAQQA

FALAQQA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Molla mekteblerinde şa-girdleri cezalandrrmaq üçün işledilen alet. Kimisi dərs oxuyur, kimisi falaqqadan təzə çıxmış ayaqlarını ovuşdurub ağlayır.. Ə.Haqverdiyev. [Əmiraslan:] Dədə, mən məktəbə getməyəcəyəm. Orada molla adamın ayağını falaqqaya salıb döyür. S.S.Axundov. // ümumiyyetle, keçmişde müqessirleri cezalandrrmaq üçün tetbiq edilen eyni alet ve üsul. Əhmədi yıxıb, ayaqlarını qoydular falaqqaya, o qədər döydülər ki, ayağının bir qat qabığı getdi. (Nağrl).

FALAQQA : Az Turkish Farsi

ا.[یو]فلک. چوب و فلک