Multilingual Turkish Dictionary

FALL UNDER

FALL UNDER : English Azerbaijani Turkish

а] düçar olmaq, mə;ruz qalmaq б] düşmək, uyğun gəlmək fall under suspicion şübhə altına düşmək

FALL UNDER : English Turkish

dahil olmak, kapsamı içerisinde olmak, altına girmek, altında toplanmak