Multilingual Turkish Dictionary

FALSE PARALLAX

FALSE PARALLAX : English Turkish military

ZAHİRİ PARALAKS:Stereospik olarak görülen bir cismin hakiki mevkiinden dikey istikamette zahiri yer değiştirmesi, böyle bir durum, cismin kendi hareketi kadar gözetleme noktasındaki değişiklikten de ileri gelir