Multilingual Turkish Dictionary

FAMİLİ NƏZDİK

FAMİLİ NƏZDİK : Turuz Farsca - Türkce

doğun yaxın qohum, famil