Multilingual Turkish Dictionary

FAMILIARIZATION JOB TRAINING

FAMILIARIZATION JOB TRAINING : English Turkish military

GÖREVE ALIŞTIRMA EĞİTİMİ (HV.):Tam bir hava kuvveti ihtisas kodu şartı konmaksızın Amerikan Hava Kuvvetlerinde uygulanan normal görev başı eğitimi. Bu terimin kullanılmasının nedeni; yabancı hava kuvvetlerinin Amerikan Hava Kuvvetleri personel sınıflandırma sistemine pek nadir uymaları ve dolayısıyla meslekte tekamülü, meslek sahası numaralı yükselme sistemiyle ölçmemeleridir Göreve alıştırma eğitimi; öğrencilerin bir hava kuvveti ihtisas kodu almak için Amerikan Hava Kuvvetleri standartlarına uymadan belirli teçhizat sistem veya kalemlerinin çalışma ve bakımına alışmaları sağlanacak Şekilde programlanmıştır