Multilingual Turkish Dictionary

FANAT

FANAT : Turuz Farsca - Türkce

danat (danqaz). tutduğu işdən, yoldan, qılıqdan başqasını danan. sırvac. tutğaq. tutağ. tuşağ. mütəəssib. (# qanat: qanacağlı). fanatik

FANAT : Turuz Farsca - Türkce

daşqın falanj

FANAT : Turuz Farsca - Türkce

əsrim

FANAT : Turuz Farsca - Türkce

qulağı kəsik qulağı tüklü. qulağı dolu. sözdinləməz. pan. inad

FANAT : Turuz Farsca - Türkce

uymal koramal. koruna, qanmazın uyma, təqlid edmə