Multilingual Turkish Dictionary

FANATİZMƏ DÜŞMƏK

FANATİZMƏ DÜŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əsrikmək əsrinmək