Multilingual Turkish Dictionary

FANTAZİYA

FANTAZİYA : Azerbaijani English Dictionary

i.
[təxəyyül] fantasy, fancy; [təsəvvür] imagination;
mus. fantasia

FANTÄZİYA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[yun. phantasia
xeyal]
Xeyalen bir şey uydurma, tesevvür etme bacarrğr, yaradrcrlrq texeyyülü. Yazıçı fan-taziyası. Rəssamın fantaziyası.
Dastanlar xalq fantaziyasının məhsuludur. M.Hüseyn. // Xeyal, texeyyül mehsulu. Bu onun fan-taziyasıdır. // Xam xeyal.
mus. Serbest formalr improvizasiya se-ciyyeli eser. Orkestrlə fortepiano üçün yazılmış fantaziya.