Multilingual Turkish Dictionary

FAR AND AWAY

FAR AND AWAY : English Turkish Redhouse

(öbürlerinden) kat kat daha
..: He's far and away the best. Öbürlerinden kat kat daha iyi