Multilingual Turkish Dictionary

FAR AWAY

FAR AWAY : English Azerbaijani Turkish

1] uzaq, ucqar 2] xülyaçı, dalğın [baxışlar]

FAR AWAY : English Turkish

çok uzakta, uzakta, dalgın, uzak