Multilingual Turkish Dictionary

FAR-SIGHED

FAR-SIGHED : English Azerbaijani Turkish

uzağı yaxşı görən, məc. uzaqgörən, tədbirli