Multilingual Turkish Dictionary

FARAKLİT

FARAKLİT : Turkish Risale

İncilde mezkur olan Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ismidir. El-Faraklit, El-Baraklit de hamdeden, hak ile bâtılı birbirinden ayıran, fâruk, hakperest mânalarına gelir

FARAKLİT : Ottoman Turkish

Peygamberimizin incildeki ismi