Multilingual Turkish Dictionary

FARAZA

FARAZA : Turkish Turkish

diyelim ki, sayalım ki, sözgelişi, ola ki, tutalım ki

FARAZA : Turkish Risale

(Esası: Farzâ) Meselâ, öyle sayalım ki, farzedelim ki, ola ki, tutalım ki

FARAZA : Ottoman Turkish

(Esası: Farzâ) Meselâ, öyle sayalım ki, farzedelim ki, ola ki, tutalım ki

FARAZÂ : Ottoman Turkish

diyelim ki

FARAZA : Turkish German

eispielsweise, angenommen