Multilingual Turkish Dictionary

FARCY

FARCY : English Turkish Medicals

At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam