Multilingual Turkish Dictionary

FARM OFFICER

FARM OFFICER : English Turkish military

TARIM SUBAYI:Bir disiplin cezaevinin veya bir ıslah merkezinin idare heyetine mensup bir subay. Bu subay hayvan yetiştirmekte dahil olmak üzere, bir ziraat programının devamı, kontrolü ve yeterli şekilde işlemesinden sorumludur