Multilingual Turkish Dictionary

FARSCA

FARSCA : Azerbaijani English Dictionary

I. s. Persian, in Persian; farsca əlyazma Persian manuscript II. z. Persian, in Persian; farsca danışmaq to speak* Persian; farsca yazmaq to write* in Persian

FARSCA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf Fars dilinde. Farsca danışmaq. Farsca-azərbaycanca lüğət.
Məktubu farsca yazsan, xalqın başa düşmə-diyi şəkildə yazma, yaxşı deyil, xüsusilə, məlum olmayan söz işlətmə. "Qabusname".

FARSÇA : Turkish Turkish

ıran devletinin resmi dili

FARSÇA : Turkish English

n. Persian, Iranian

FARSÇA : Turkish French

persan [le], perse [le]