Multilingual Turkish Dictionary

FARUKÎ

FARUKÎ : Turkish Risale

Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer'e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbanî'nin bir lakabı

FARUKÎ : Ottoman Turkish

Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer'e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbanî'nin bir lakabı

FARÛKİ : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
hz. ömer'in nesline yahut adaletine mensup