Multilingual Turkish Dictionary

FASİD

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ağan müfsid. büzəhkar

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

alada (>aludə (fars)

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

alaqut

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

alıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

altaq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

arın, aras, təmiz olmayan

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

arısız pəlid.nəcis

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

arsıncıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

azğun pozuq. əğrib. çürük. pozuq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

azıq müfsid.
azıq işçi

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

asıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

atıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

atqın

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ayağı

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ezgik

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ezik

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ələşik

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

oq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ozqaq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

uq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ulamıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ulamıq bulaşıq. müləvvəs. xərab

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ulanğır bulay. pozuq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ulanıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ulaşıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ulğanuq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ulğar

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ulın

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ulqın

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ük

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

üzgük

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

üzük xərab

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

çoraq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

çorman
bir toplumda ən yoxsun, sapqın, dalı qalmış, pozqun, çorman, korman, fasid qat: kəs

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

çortağ çürtək. çürük.
bu çortağı qırağından qoğ

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

çürük

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

çürüt

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

dalaşman pozuq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

düşgük

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

əğrib

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

əriğiz

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi, nərsə

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

iğrənc

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

irinti
irinti kişi

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

isiz

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ısız xərab

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

kirli

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

korman
bir toplumda ən yoxsun, sapqın, dalı qalmış, pozqun, çorman, korman, fasid qat: kəs

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

kötü

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

kötür

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

qamıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

qanı pozuq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

qaramıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

qaramuq müfsid

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

qarışdırıcı isiz. ısız. xərab

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

qarmıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

qartıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

qoxumuş

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

ləkəli

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

pasıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

pis

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

pislik

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

pox

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

pozqun
bir toplumda ən yoxsun, sapqın, dalı qalmış, pozqun, çorman, korman, fasid qat: kəs

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

pozuq xərab.-sapıq, pozuq, fasid yer: küllük. çöplük

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

pozuqçu

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

sapıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

sapqın
bir toplumda ən yoxsun, sapqın, dalı qalmış, pozqun, çorman, korman, fasid qat: kəs

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

soysuz əxlaqsız

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

sökük

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

tarıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

tutuq mürdar

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

uçuğ
uçuğ mal.
uçuğ yemit

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

yaramaz

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

yarsıncıq

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

yava işçi

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

yava

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

yavuzçı

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

yoxsun
bir toplumda ən yoxsun, sapqın, dalı qalmış, pozqun, çorman, korman, fasid qat: kəs

FASİD : Turuz Farsca - Türkce

yozuq
yozuq kişi: fasid, müfsid adam

FASİD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] köhn.
Pozğun, pozulmuş. Deməm ki, fasidi vəsf et, sakın fəsadından! Yamanə yaxşı demək nasəza deyil də, nədir?
Ə.Vahid.
Fitne-fesadçr, araqarrşdrran.

FÂSİD : Ottoman Turkish

ozuk, yanlış

FASİD : Turkish Turkish Hukuk

Kötü, bozuk, fesatçı