Multilingual Turkish Dictionary

FASİD EDMƏK

FASİD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ulamaq fəsad törətmək

FASİD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ulğamaq bulqamaq.xərab olmaq. fəsad törətmək. xərablamaq

FASİD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çürütmək fəsad törətmək. kifsətmək

FASİD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əğritmək

FASİD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əğritmək

FASİD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kifsətmək

FASİD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qoxutmaq xərablamaq

FASİD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

pozmaq

FASİD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sapıtmaq
kimsənin başın, bir quruluşun ən yüksək yönətimin pozmaq, sapıtmaq, fasid edmək: korabaşlamaq. orabaşlamaq