Multilingual Turkish Dictionary

FASİDLİK

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

ezginlik

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

eziklik

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

üzgünlük

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

üzüklük

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

çormanlıq

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

çökətlik

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

çökəzlik

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

çürüklük

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

kəsinti

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

kormanlıq

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

qasıntı

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

qısıqlıq

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

qısıntı

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

pozuqluq

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

sapıqlıq

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

söküklük xərabalıq. xərablıq

FASİDLİK : Turuz Farsca - Türkce

uçut
bu işlər, bu örüşlər ölkəni uçuta çəkər