Multilingual Turkish Dictionary

FASİLƏLİ

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

açılı

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

aralı seyrək

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

aralıqlı

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

arası olan seyrək

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

aşırı
gün aşırı gəlib görərdi məni

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ayrıq münfəsil. ayrıqlı

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ayrıqlı

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

duraqlı

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

kəsintili

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ötəli

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

seyrək

FASİLƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

üzdüklü

FASİLƏLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf Fasile ile olan, arasr kesilen, fasile verilen, ara verilen. Fasiləli dərs prosesi. Fasiləli iş günü.