Multilingual Turkish Dictionary

FASONLU

FASONLU : Azerbaijani English Dictionary

s. stylish; modish bot.; [fiqurlu] shaped; fasonlu kərpic shaped brick

FASONLU : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Müeyyen fason (ülgü, biçim, model) üzre hazrrlanmrş, tikilmiş, düzeldilmiş. Fasonlu saç. Fasonlu tufli.
məc. Ədabaz, teşexxüslü, edalr, be-zekli-düzekli, şrq.