Multilingual Turkish Dictionary

FATIGUE DUTY

FATIGUE DUTY : English Turkish military

PERAKENDE HİZMET:Silahlı Kuvvetlerde bir fert tarafından askeri görev veya eğitim dışında yapılan veya yapılması emrolunan görev. Özellikle el ile yapılan iş, ağır iş. Ordugah bölgesinin temizlenmesi, yolların onarımı perakende hizmetlerdendir