Multilingual Turkish Dictionary

FAULTY

FAULTY : English Azerbaijani Turkish

1] səhv, yanlış 2] nöqsanlı, qüsuru olan 3] düzəlməyən, nasaz, pozğun, xarab, əmələ gəlməyən