Multilingual Turkish Dictionary

FAUVE

FAUVE : English Turkish

adj. Fovistler (çiğ renkçiler) ,Fovizm hareketine ait ya da onunla ilgili olan (canlı renkler ve keskin ayırımlar kullanımı ile karakterize edilen
yüzyıl sanat hareketi)