Multilingual Turkish Dictionary

FAYDA VERƏR

FAYDA VERƏR : Turuz Farsca - Türkce

yarar yaryar.asıdar.
başsız börklər nəyə yarar, börksüz başlar iş yarar. (yarar:
yaryar.asıdar. fayda verər.
yaradar)