Multilingual Turkish Dictionary

FAYDA VERMƏZ

FAYDA VERMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

yaramaz bərə verməz.
keçmişə qınaq yaramaz. {son ökünüş yaramaz. (ökünüş: püşmançılıq. peşmançılıq)