Multilingual Turkish Dictionary

FAYDALANMA HƏQQİ

FAYDALANMA HƏQQİ : Turuz Farsca - Türkce

yarsınlıq yarsanlıq.yarsınlıq. yararlanma, işlətmə