Multilingual Turkish Dictionary

FAYDASIZ İŞ İŞLƏMƏK

FAYDASIZ İŞ İŞLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

xun xara ışləməq