Multilingual Turkish Dictionary

FAYDAVERMƏZ KİMSƏ

FAYDAVERMƏZ KİMSƏ : Turuz Farsca - Türkce

al verməz arı değil bal yapmaz arı

FAYDAVERMƏZ KİMSƏ : Turuz Farsca - Türkce

qazanc verməz kimsə