Multilingual Turkish Dictionary

FAZ SPESİFİK İLAÇLAR

FAZ SPESİFİK İLAÇLAR : Turkish Turkish Encyclopedic

TıpG1 spesifik: L-Asparaginaze S spesifik: Antimetabolitler, hidroxyurea, procarbazine G2 spesifik: Bleomycine, bitki alkaloidleri M spesifik: Bitki alkaloidleri. (e-k.2001)*