Multilingual Turkish Dictionary

FEİLLƏRƏ

FEİLLƏRƏ : Turuz Farsca - Türkce

işləmlərə
işləmlərə (feillərə) artırılıb ağrımadan, döğəşsiz, zəhmətsiz, lütfən, rica ediş anlamın artdırır: qoymaq.
onu mənə ver qoyun: bizəhmət, lütfən onu mənə verin